Yên Bái – Tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng nay (ngày 1/7/2024), các địa phương trong tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành.

Dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Thành phố Yên Bái (địa phương được lựa chọn tổ chức Lễ ra mắt điểm của tỉnh), có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Đồng chí đại tá Lê Việt Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Yên Bái; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn Thành phố Yên Bái.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Thành phố Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; là sự cụ thể hóa Hiến pháp, Luật CAND và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà thực tiễn hiện nay đang đặt ra…

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại Kỳ họp thứ 16 (Chuyên đề) – Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua 2 Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh….Toàn tỉnh Yên Bái hiện đã thành lập 1.356 Tổ bảo vệ ANNT tại tất cả các thôn, bản, tổ dân phố, với 4.068 thành viên tham gia. Riêng địa bàn thành phố Yên Bái đã thành lập 127 tổ với 381 thành viên.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập sẽ mang lại những tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT. Lực lượng này sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ nắm tình hình địa bàn, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết kịp thời các vụ, việc liên quan đến ANTT ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở…

Lãnh đạo UBND tỉnh và Thành ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng đại diện Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong ngày đầu tiên ra mắt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngay sau Lễ ra mắt, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi đều kiện thuận lợi để Lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động thuận lợi hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Tại Lễ ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của thành phố Yên Bái đã tổ chức diễn tập thực binh 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở; tổ chức diễu hành ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở qua các tuyến đường của thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại một số địa phương trong tỉnh:

 

Tin, ảnh: ĐỖ HUY, KHỔNG CƯỜNG, LÝ HỒNG, GIANG LƯƠNG.


Bài viết mới nhất: