Tìm kiếm văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1565/QĐ-BCA 24/03/2023 Quyết định số 1565/QĐ-BCA, ngày 24/3/2023 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
9039/QĐ-BCA-C06 30/11/2022 Quyết định số 9039/QĐ-BCA-C06 ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
430/QĐ-BCA 26/01/2023 Quyết định 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân
2816/QĐ-BCA 25/04/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH 18/02/2022 Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
144/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
142/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC
140/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định 140/2021/NĐ-CP chế độ áp dụng xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc