Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Số ký hiệu: 59/2023/NĐ-CP
 • Trích yếu:
  Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày .14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Người ký: Trần Lưu Quang
 • Ngày ban hành: 14/08/2023
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2023
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Tải về