Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công an
 • Số ký hiệu: 4768/QĐ-BCA
 • Trích yếu:
  Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.
 • Người ký: Thượng tướng Lương Tam Quang
 • Ngày ban hành: 28/06/2024
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2024
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Tải về