Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, ngày 14/3/2023, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Tà Chử, xã Phình Hồ thuộc Đảng bộ huyện Trạm Tấu.

                                                                                                   Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trong thời gian qua, Chi bộ Tà Chử đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy huyện Trạm Tấu đến toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Các đảng viên trong Chi bộ cùng với các đoàn thể của thôn đã hướng dẫn, vận động người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với thực hiện các hương ước, quy ước thôn bản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                              Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu với các đảng viên Chi bộ Tà Chử, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực của Chi bộ cũng như của thôn Tà Chử đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc đã cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2022 và phương hướng năm 2023.

                                                      Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách 20 hộ nghèo tại thôn Tà Chử, xã Phình Hồ để hỗ trợ 3 tạ xi măng/hộ và số tiền 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để xây dựng công trình vệ sinh bảo vệ môi trường.

                                                               Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Chi bộ thôn Tà Chử

 

                                                                                                                                                                                       Biên tập: Phòng Tham mưu Công an tỉnh Yên Bái


Bài viết mới nhất: