CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.
Website: http://conganyenbai.gov.vn