Tìm kiếm văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
45/2023/TT-BCA 29/09/2023 Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng
6640/QĐ-BCA 02/10/2023 Quyết định số 6640/QĐ-BCA, ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
7065/QĐ-BCA 18/10/2023 Quyết định số 7065/QĐ-BCA, ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ công an
2248/QĐ-BCA 20/04/2023 Quyết định 2248/QĐ-BCA, ngày 20/04/2023 về ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
6968/QĐ-BCA 22/09/2022 Quyết định số 6968/QĐ-BCA, ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
126/NQ-CP 14/08/2023 Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày .14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
5625/QĐ-BCA-C06 15/08/2023 Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06, ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
4977/QĐ-BCA-V03 14/07/2023 Quyết định số 4977/QĐ-BCA-V03 ngày 14/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an.