Thông tư số 66/2023/TT-BCA, ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Các cơ quan bộ ngành khác
 • Số ký hiệu: 66/2023/TT-BCA
 • Trích yếu:
  Thông tư số 66/2023/TT-BCA, ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.
 • Người ký: Tô Lâm
 • Ngày ban hành: 17/11/2023
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Tải về