Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (Cấp xã)

Công an xã, phường, thị trấn.

Dịch vụ công
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (Cấp huyện)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thị xã, thành phố.

Dịch vụ công
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài (Cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Yên Bái.

Dịch vụ công
Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (Cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

Dịch vụ công