Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình