Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ

Công an cấp huyện.

DVC trực tuyến một phần
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ

Công an cấp huyện.

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp xã)

Ủy ban nhân dân cấp xã

DVC trực tuyến một phần
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến một phần