THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

                 Căn cứ thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đã được Công an tỉnh Yên Bái thông báo trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái ngày 12/5/2023, Công an tỉnh Yên Bái thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân đến ngày 15/8/2023, cụ thể như sau:

  1. Số lượng tuyển chọn: 03 công dân.
  2. Tiêu chuẩn, điều kiện

– Tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

+ Có năng lực, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hi sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ  nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

– Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

– Về trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo), loại khá trở lên.

– Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

– Tiêu chuẩn sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên;

+ Thị lực: Có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

  1. Phương thức tuyển chọn

Việc tuyển chọn công dân được thực hiện thông qua thi tuyển. Người dự tuyển thuộc một trong những trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

– Công dân có trình độ Tiến sĩ.

– Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Các trường hợp quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

  1. Thủ tục hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

+ Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh;

+ Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập toàn khóa (trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật).

+ Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

+ Bản sao (có chứng thực) các xác nhận sau (nếu có): (1) Đạt giải thưởng, quốc tế, quốc gia trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; (2) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; (3) Đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

+ Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

+ Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  1. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ

          – Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 15/8/2023.

          – Địa điểm nhận hồ sơ: Công an dân nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú; trường hợp công dân không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Yên Bái (địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

          Các nội dung cụ thể sẽ được hướng dẫn khi nộp hồ sơ.

                                                                                                                                                                    Phòng Tham mưu


Bài viết mới nhất: