Hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S

Ngày 23/02/2022, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S tổ chức triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Yên Bái.

Ứng dụng công dân số YenBai-S là ứng dụng trên thiết bị thông minh giúp người dân tương tác với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền nhà nước. Các thông tin phản ánh hiện trường về các vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, xã hội…. sẽ được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời, nhanh chóng, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tập huấn, Trung tâm Điều hành thông minh, Viettel Yên Bái đã hướng dẫn các cán bộ, chiến sĩ các phòng trong Công an tỉnh về chức năng, tiện ích của ứng dụng công dân số YenBai-S, đồng thời hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng trên Điện thoại thông minh cho các cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh.

Yên Bái là một trong những tỉnh đi tiên phong trong triển khai cài đặt Ứng dụng Công dân số. Ứng dụng YenBai-S chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 01/3/2023, với nhiều tiện ích đặc biệt là chức năng phản ánh, kiến nghị được kỳ vọng sẽ được người dân quan tâm, sử dụng nhiều, thường xuyên góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Sau thời gian triển khai thí điểm cài đặt, sử dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái, trong thời gian tới, dự kiến ứng dụng sẽ được triển khai rộng rãi đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.


Bài viết mới nhất: