THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐỘI ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ TỔ XỬ LÝ VI PHẠM GIAO THÔNG – PHÒNG CSGT – CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng CSGT – Công an tỉnh Yên Bái, từ ngày 27/3/2023 Đội đăng ký, quản lý phương tiện và Tổ xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội Tham mưu, tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông – Phòng CSGT chuyển địa điểm tiếp công dân về trụ sở mới của đơn vị, địa chỉ: Số 668 đường Đại Đồng thuộc tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Đối diện vườn hoa thị trấn Yên Bình).

Phòng CSGT- Công an tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo đến nhân dân để biết, nắm rõ địa điểm mới của Đội đăng ký, quản lý phương tiện và Tổ xử lý vi phạm giao thông để đảm bảo sự thuận tiện, chủ động trong quá trình giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.


Bài viết mới nhất: