Ban quản lý các khu công nghiệp tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, phát động phong trào năm 2024

Chiều ngày 26/3/2024, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2023, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã thực hiện gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng và duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan; chủ động các phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến ANTT trong cơ quan, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài ra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước, dự báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2024 và đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phủ xanh các thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ký cam kết phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và giữ gìn ANTT.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024./.

Tin, ảnh: Thiên Bình, Giang Lương


Bài viết mới nhất: