Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái: Tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

     Ngày 12/4/2024, Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tổ chức Tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái luôn xác định rõ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Coi trọng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ngay từ đầu năm, Công ty đã Quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Yên Bái, Công an các huyện trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua đó, Công ty đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong công ty, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm và các hình vi vi phạm pháp luật; cán bộ, đảng viên, người lao động đã tự nguyện tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm của đơn vị cũng như của chính quyền địa phương; 100% các bộ phận chuyên môn, các nhà máy của Công ty đã đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự. Năm 2023, Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã được UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Đại diện các phòng, đơn vị ký cam kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, trong dịp này Công ty đã phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024./.

Giang Lương


Bài viết mới nhất: